Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt de volgende wettelijke verplichting inzake reisgarantie (volgens Burgerlijk Wetboek artikel 7.512):

“De reisorganisator neemt de maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorg gedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat, in ieder geval te worden zorg gedragen voor de terugreis.”

Deniz Travel B.V. voldoet aan de wettelijke garantiestelling d.m.v. deelname aan de STO-reisgarantieregeling, welke u als reiziger net zoveel zekerheid biedt als het bekende reisgarantiefonds van de SGR.

* Een pakketreis is een reis, die bestaat uit verschillende elementen en ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Book your stay

To check availability and rates please fill out the form below and we’ll get back to you within 24 hours.